40.000 euro amenda pentru Emag, din cauza nerespectarii cerintelor GDPR

1. Autoritatea Națională de Supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (ANSPDCP) a primit plângeri de la trei persoane din Ungaria împotriva Dante International SA, prin intermediul mecanismelor de cooperare din Regulamentul (UE) 2016/679.

2. ANSPDCP a fost desemnată ca autoritate principală de supraveghere în acest caz, deoarece Dante International SA are sediul principal în România.

3. Cele trei plângeri au vizat diferite aspecte ale prelucrării datelor personale de către Dante International SA, inclusiv modul în care au fost gestionate cererile de ștergere a datelor și rectificarea datelor personale.

4. În prima plângere, a fost remarcată lipsa unei instruiri adecvate a personalului Dante International SA în ceea ce privește procedura de soluționare a cererilor persoanelor vizate.

5. A doua plângere a evidențiat problemele generate de respingerea automată a cererilor și de informațiile incomplete de pe site-ul emag.hu în privința transferurilor de date către state terțe.

6. A treia plângere a vizat prelucrarea continuă a unei adrese de e-mail, deși persoana vizată a solicitat înlocuirea acesteia cu o altă adresă.

7. ANSPDCP a constatat că Dante International SA a încălcat mai multe prevederi ale Regulamentului (UE) 2016/679, inclusiv dreptul la ștergere, obligația de a facilita exercitarea drepturilor persoanelor vizate și prelucrarea datelor personale fără consimțământ.

8. Au fost luate în considerare diferite aspecte în stabilirea sancțiunii, inclusiv natura, gravitatea și durata încălcării, caracterul neglijent al vinovăției și tipurile de date personale prelucrate.

9. Dante International SA a fost sancționat cu amendă în cuantum de 198,440 lei (echivalentul sumei de 40,000 EURO), un avertisment pentru diferite încălcări ale prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 și masuri corective.

10. Rezultatele investigațiilor și decizia finală au fost comunicate celorlalte autorități de supraveghere, inclusiv celei din Ungaria, în cadrul unei proceduri de consultare informală bazată pe art. 60 din Regulamentul (UE) 2016/679.
Mai multe detalii pe situl ANSPDCP