Organizațiile trebuie să se protejeze în mod adecvat în limitele legii si a respectarii Regulamentului 679 ( conform CAPITOLUL IV – Operatorul și persoana împuternicită de operator ) atunci când partajează date cu caracter personal  cu alte entitati juridice. O astfel de protecție vine sub forma unor acorduri și înțelegeri adecvate.

Oferim asistență profesională în negocierile contractuale cu furnizorii de servicii –  terți, procesatorii de date și operatorii de date. De asemenea, oferim asistență de specialitate la negocierea și redactarea Acordurilor de prelucrare a datelor.

De ce să te conformezi la cerințele GDPR?

Se aplică amenzi administrative de până la
10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare: (motiv: 150)
(a) obligațiile operatorului și ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu articolele 8, 11, 25-39, 42 și 43;
(b) obligațiile organismului de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43;
(c) obligațiile organismului de monitorizare în conformitate cu articolul 41 alineatul (4).

Se aplică amenzi administrative de până la
20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:
(a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind consimțământul, în conformitate cu articolele 5, 6, 7 și 9;
(b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22;
(c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională, în conformitate cu articolele 44-49;
(d) orice obligații în temeiul legislației naționale adoptate în temeiul capitolului IX;
(e) nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 alineatul (2), sau neacordarea accesului, încălcând articolul 58 alineatul (1).