Organizațiile trebuie să se protejeze în mod adecvat în limitele legii si a respectarii Regulamentului 679 ( conform CAPITOLUL IV – Operatorul și persoana împuternicită de operator ) atunci când partajează date cu caracter personal  cu alte entitati juridice. O astfel de protecție vine sub forma unor acorduri și înțelegeri adecvate.

Oferim asistență profesională în negocierile contractuale cu furnizorii de servicii –  terți, procesatorii de date și operatorii de date. De asemenea, oferim asistență de specialitate la negocierea și redactarea Acordurilor de prelucrare a datelor.

De ce să te conformezi la cerințele GDPR?

Se aplică amenzi administrative de până la
10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare: (motiv: 150)
(a) obligațiile operatorului și ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu articolele 8, 11, 25-39, 42 și 43;
(b) obligațiile organismului de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43;
(c) obligațiile organismului de monitorizare în conformitate cu articolul 41 alineatul (4).

Se aplică amenzi administrative de până la
20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:
(a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind consimțământul, în conformitate cu articolele 5, 6, 7 și 9;
(b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22;
(c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională, în conformitate cu articolele 44-49;
(d) orice obligații în temeiul legislației naționale adoptate în temeiul capitolului IX;
(e) nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 alineatul (2), sau neacordarea accesului, încălcând articolul 58 alineatul (1).

Te abonezi acum la buletinul nostru informativ și primești informații utile și actualizări regulate despre protecția datelor personale.

Consimtamant newsletter

Promitem că nu vom face niciodată spam! Consultă politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.