Compania noastră, AA DATA BOX, oferă servicii de consultanță specializată în aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și libera circulație a acestora. (GDPR).

GDPR este un cadru legislativ care reglementează modul în care organizațiile colectează, stochează și procesează datele personale ale cetățenilor UE. Acesta impune standarde ridicate pentru protecția datelor personale și acordă persoanelor drepturi suplimentare în ceea ce privește accesul la propriile date și controlul asupra acestora.

Dacă vă preocupă respectarea GDPR și doriți să vă asigurați că organizația dumneavoastră îndeplinește standardele legislative, suntem aici să vă ajutăm. Vă putem oferi serviciile noastre de consultanță pentru a vă asista în implementarea unui sistem de management al protecției datelor care să respecte cerințele GDPR.

Cu experienta noastră vastă în domeniu și cunoștințele noastre profunde despre GDPR, suntem pregătiți să vă oferim asistența de care aveți nevoie pentru a vă conforma legislației și a proteja datele personale ale clienților dumneavoastră.

Contactați-ne astăzi pentru a programa o evaluare gratuită si pentru a afla cum putem ajuta organizația dumneavoastră sa se conformeze GDPR.

 

De să ne contactați pe noi?

 

Suntem o echipă mixtă formată din specialiști în protecția datelor care au urmat cursurile internaționale IAPP /CIPP /CIPM și avocați cu peste 20 de ani de experiență, certificați ca responsabili cu protecția datelor (DPO)  (www.patlageanu.ro)

Împreună punem la dispoziția clienților un pachet complet de servicii de consultanță specializată în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru asigurarea conformării lor cu toate cerintele GDPR:

-identificăm și implementăm măsurile tehnice și organizatorice obligatorii

-redactăm și revizuim periodic politicile interne obligatorii

  1. -asigurăm consultanță specializată în relația clientului cu angajații sub toate aspectele juridice și tehnice impuse prin GDPR
  2. -asigurăm consultanță în legătura cu desemnarea internă a responsabilului cu protecția datelor (DPO) și acordăm asistență în rezolvarea problemelor cu care acesta se confruntă în exercitarea atribuțiilor sale

Printr-un instrument dedicat, platforma de cursuri online, e-learning, organizăm sesiuni de instruire a angajaților, prin cursuri dedicate și adaptate specificului activității fiecărui client. 

Asigurăm suportul juridic și tehnic necesar pentru efectuarea de către clienți a unor analize și evaluări interne:

-analiza interesului legitim (LIA sau Legitimate Interest Assessment) în cazurile speciale de prelucrare în care aceasta este obligatorie (spre exemplu, înainte de implementarea unor măsuri monitorizare prin mijloace de supraveghere video)

evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA sau Data Protection Impact Assessment

gestionarea și documentarea breșelor de securitate, atât din perspectiva juridică, dar și tehnică. 

Reprezentăm clienții atât în relația cu autoritatea de supraveghere atunci când acest lucru este necesar (spre exemplu, în procedura de întocmire și transmitere a notificării privind incalcarea securității datelor, în procedura de consultare a autorității anterior începerii anumitor tipuri de prelucrări ale datelor), cât și în fața instanțelor de judecată în cadrul contestațiilor impotriva proceselor-verbale de sanctionare / altor acte administrative emise de ANSPDCP etc

  1.