7 Exemple practice de măsuri de business continuity

Siguranța și disponibilitatea datelor sunt esențiale pentru orice companie care prelucrează date personale, motiv pentru care un element important al măsurilor de securitate conform articolului 32 din GDPR este planificarea continuității afacerii. Business continuity plan (BCP) este un plan detaliat care permite unei companii să supraviețuiască și să funcționeze în cazul unui incident sau a unei întreruperi majore.

Iată câteva exemple practice de măsuri de business continuity pe care companiile ar trebui să le ia în considerare pentru a respecta articolul 32 din GDPR:

  1. Realizarea unui audit de securitate cibernetică și evaluarea vulnerabilităților sistemului pentru a identifica riscurile de securitate a datelor și a planifica măsuri adecvate de securitate.
  2. Dezvoltarea unui plan de continuitate a afacerii care să asigure disponibilitatea și recuperarea datelor în cazul unor incidente majore, cum ar fi căderile de sistem, atacurile cibernetice, dezastre naturale sau alte situații de urgență.
  3. Implementarea unor proceduri de backup și de recuperare a datelor pentru a garanta că datele sensibile sunt păstrate în siguranță și accesibile în cazul în care apar probleme.
  4. Identificarea și dezvoltarea unor planuri de contingenta pentru a asigura disponibilitatea datelor, precum soluții alternative de stocare sau mijloace de lucru temporare.
  5. Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a incidentelor pentru a putea detecta rapid eventualele probleme și a le aborda înainte să producă daune majore.
  6. Organizarea unor simulări periodice pentru a testa eficacitatea planurilor de continuitate și a măsurilor de securitate.
  7. Asigurarea că toți angajații sunt instruiți și conștienți de importanța securității datelor și de procedurile de securitate, astfel încât să poată ajuta la prevenirea incidentelor.

Acestea sunt doar câteva exemple de măsuri practice pe care companiile ar trebui să le ia în considerare atunci când dezvoltă un plan de continuitate a afacerii, în conformitate cu articolul 32 din GDPR. Este important să planificați și să implementați măsuri adecvate de securitate a datelor pentru a proteja datele personale și a asigura continuitatea afacerii în cazul unor evenimente neprevăzute.