Prelucrarea datelor personale de către aplicațiile pentru copii

Aplicațiile care prelucrează datele personale ale copiilor trebuie să respecte regulile privind protecția datelor personale și să asigure securitatea și confidențialitatea acestor date cu caracter personal.  În articolul 8, Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) stabilește anumite cerințe pentru aplicațiile care prelucrează datele personale ale copiilor.

Aceste cerințe includ:

  • Obținerea consimțământului părinților sau a tutorelui legal înainte de a prelucra datele personale ale copiilor sub 16 ani
  • Pentru copiii cu vârsta de peste 16 ani, consimțământul este obținut direct de la aceștia
  • Asigurarea ca informațiile prezentate copiilor sunt adaptate la vârsta lor și la nivelul lor de înțelegere.
  • Accesul la datele personale ale copiilor este permis doar persoanelor autorizate.
  • Asigurarea că datele personale ale copiilor sunt stocate în mod securizat, respectând confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea.
  • Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părintești a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile.

Este important ca părinții să fie atenți la modul în care aplicațiile pe care le folosesc copiii lor tratează datele personale și să ia măsuri de precauție, cum ar fi citirea politicilor de confidentialitate și setarea preferințelor de confidențialitate înainte de a utiliza aplicații. De asemenea, părinții ar trebui să explice copiilor importanța protecției datelor personale și să îi învețe cum să gestioneze în mod responsabil datele lor personale .