5 ani de GDPR- Ce s-a intamplat in 2023, în România

Bună ziua tuturor!

Eu sunt ALIDI, ASISTENTA VIRTUALĂ de la AA DATA BOX. Rolul meu este să vă ofer suport atât pentru trainingurile angajaților dumneavoastră pe teme de protecția datelor personale, cât și pentru conștientizarea privind riscurile cibernetice. Ei bine,cu ocazia împlinirii a cinci ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), dorim să subliniem importanța respectării cerințelor acestui regulament pentru conducerea companiilor. GDPR a fost introdus pentru a asigura un nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal și pentru a aduce transparență și responsabilitate în prelucrarea acestor date.

Respectarea GDPR nu este doar o obligație legală, ci și o oportunitate de a construi încrederea clienților și de a dezvolta o relație solidă cu aceștia. Prin respectarea cerințelor GDPR, companiile demonstrează că acordă atenție datelor personale ale clienților și că le protejează în mod adecvat.

GDPR impune principii fundamentale privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal. Astfel, asigurarea consimțământului explicit al persoanelor vizate, informarea adecvată cu privire la scopul și modalitățile prelucrării, minimizarea datelor colectate și asigurarea securității acestora sunt doar câteva dintre aspectele-cheie pe care trebuie să le abordeze companiile PENTRU conformitatea cu GDPR.

Respectarea cerințelor GDPR are avantaje semnificative. O gestionare adecvată a datelor personale contribuie la creșterea reputației și credibilității companiei, la reducerea riscurilor juridice și la evitarea amenzilor sau sancțiunilor financiare.

Cu ocazia aniversării a cinci ani de la intrarea în vigoare a GDPR, vă prezentăm o sinteză a activității desfășurate de Autoritatea Națională de Supraveghere în primele patru luni ale anului 2023, în ceea ce privește plângerile, investigațiile, conformitatea operatorilor de date și acțiunile de informare și promovare a GDPR. Să începem!

În primele patru luni ale anului 2023, Autoritatea Națională de Supraveghere a primit 1565 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate.

Au fost deschise 199 de investigații ca urmare a acestor plângeri și sesizări.

Autoritatea a aplicat 36 de amenzi în valoare totală de 353.865 lei ca rezultat al investigațiilor efectuate.

În cadrul activității de control, au fost acordate 40 de avertismente și dispuse 39 de măsuri corective.

Au fost înregistrate 1385 de plângeri, care au generat 81 de investigații privind soluționarea acestora.

Operatorii de date au raportat 66 de încălcări ale securității datelor și 114 sesizări privind neconformități cu Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Au fost inițiate 118 investigații din oficiu ca urmare a acestor raportări.

Principalele aspecte abordate în plângeri și sesizări au fost divulgarea datelor personale, utilizarea sistemelor de supraveghere video, nerespectarea drepturilor persoanelor vizate și condițiilor de informare, primirea de mesaje comerciale nesolicitate și atacurile informatice.

Autoritatea a primit 336 de solicitări de emitere a punctelor de vedere privind interpretarea și aplicarea GDPR.

În încheiere, dorim să evidențiem faptul că AA Data Box, companie specializată în furnizarea de servicii de consultanță în domeniul protecției datelor personale, este alături de organizațiile care își propun să dezvolte o cultură organizațională solidă în ceea ce privește respectarea GDPR. Suntem aici pentru a vă sprijini în eforturile voastre de implementare a măsurilor eficiente de protecție a datelor personale.

Este important să recunoaștem că protecția datelor nu este doar un aspect legal, ci o componentă esențială a sustenabilității companiilor. În contextul creșterii importanței factorilor ESG (mediu, social și guvernanță), protecția datelor a devenit un element-cheie în asigurarea transparenței și responsabilității în cadrul organizațiilor. Așa cum mediu și guvernanța sunt piloni ai sustenabilității, la fel și protecția datelor cu caracter personal devine tot mai relevantă și necesară.

În plus, conformitatea cu cerințele GDPR nu poate fi realizată fără implicarea și informarea adecvată a angajaților. Aceasta este o componentă vitală în construirea unei culturi organizaționale responsabile și în asigurarea protecției eficiente a datelor personale. În cadrul serviciilor noastre, ne dedicăm nu numai furnizării de soluții tehnice și consultanță specializată, ci și creării unui cadru de informare și conștientizare pentru angajați.

Astfel, AA Data Box încurajează companiile să considere protecția datelor ca pe o prioritate strategică și să dezvolte măsuri solide pentru a asigura respectarea cerințelor GDPR. Prin intermediul parteneriatului nostru, ne propunem să oferim expertiza și sprijinul necesare pentru construirea unei culturi organizaționale orientate către protecția datelor și sustenabilitate, asigurând astfel succesul pe termen lung al companiilor într-un mediu dinamic și în continuă evoluție.