Temeiurile legale ale prelucrarii datelor personale

In Uniunea Europeana, temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale sunt stabilite prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD). Acest regulament specifica conditiile in care prelucrarea datelor personale este legala si legitima.

Exista mai multe temeiuri legale care permit prelucrarea datelor personale, printre care cele mai frecvente sunt:

  1. Consimțământul: operatorul de date poate prelucra datele personale daca persoana interesata a dat consimțământul liber, specific si informat pentru aceasta prelucrare.
  2. Executarea unui contract: operatorul de date poate prelucra datele personale pentru a executa un contract la care persoana interesata este parte, sau pentru a lua masuri la cererea acesteia inainte de incheierea unui contract.
  3. Indeplinirea unei obligatii legale: operatorul de date poate prelucra datele personale pentru a se conforma unei obligatii legale.
  4. Interesul legitim: operatorul de date poate prelucra datele personale daca este necesar pentru a-si proteja interesele legitime sau ale altor persoane, cu conditia ca acest lucru sa nu prejudicieze drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei interesate.
  5. Situatii de urgenta: operatorul de date poate prelucra datele personale in situatii de urgenta care implica protectia vietii umane.
  6. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

Este important sa se retină că în orice caz, operatorul de date trebuie să respecte principiile GDPR, cum ar fi cele referitoare la minimizarea datelor, la durata de stocare, la precizia datelor, la confidentialitate si la securitate.