Germania: CEO-ul va fi tras la răspundere personală pentru încălcările confidențialității datelor

Într-un caz recent din Germania, o instanță a decis că un CEO era personal răspunzător pentru o încălcare a confidențialității datelor după ce a angajat un detectiv pentru a investiga posibilele acte criminale ale reclamantului. Având în vedere riscurile potențiale, acest caz ridică o serie de probleme pe care companiile și consiliile lor de administrație trebuie să le ia în considerare. Acesta este unul dintre numeroasele cazuri recente din Europa în care instanțele s-au ocupat de întrebarea cu privire la ceea ce este necesar pentru ca daunele să fie acordate în conformitate cu articolul 82 din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).
Articolul 82 prevede că orice persoană care suferă un prejudiciu moral ca urmare a unei încălcări a GDPR are dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

In legislația privind protecția datelor, GDPR, în Uniunea Europeana, operatorul sau persoana imputernicită de operator sunt entitățile care pot fi trase la răspundere în situația nerespectării GDPR, și nu responsabilii acelor operatori sau persoane împuternicite.

In schimb, cadrul juridic aplicabil proecției datelor personale din Republica Moldova, conform LEGE Nr. 133, din 08-07-2011, privind protecţia datelor cu caracter personal, la articolul 33, răspunderea pentru încălcarea legii este a persoanelor vinovate ( se specifică faptul că „Pentru încălcarea prezentei legi, persoanele vinovate răspund în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală.”. ).

#ceo #gdpr #gdprcompliance