Ghidul privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către asociațiile de proprietari

ANSPDCP – Autoritatea de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal – a emis Ghidul privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către asociațiile de proprietari.

Care sunt obligațiile Asociatilor de proprietari ?

asociațiile de proprietari au calitatea de operatori de date cu caracter personal și, în consecință, obligația de a respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 679/20161 – Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), inclusiv în ceea ce privește asigurarea drepturilor persoanelor fizice ale căror date le colectează și prelucrează.

Referitor la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează sau
intenționează să le pună în practică, asociațiile de proprietari trebuie să identifice
temeiul legal al efectuării acestora, prevăzut de dispozițiile RGPD prin raportare
la prevederile legale din domeniul lor de activitate, cu respectarea principiilor de
prelucrare (art. 5 din RGPD).
Scopul și mijloacele prelucrării datelor de către asociațiile de proprietari pot fi în mod expres stabilite prin actele normative care le reglementează înființarea, organizarea și funcționarea sau care prevăd expres obligația de colectare și prelucrare a unor date.
Scopul și mijloacele mai pot fi stabilite și de către asociație, putând fi justificate de interesul legitim al său.
De asemenea, în unele situații, prelucrările de date se pot baza pe consimțământul persoanelor fizice vizate.

Ca urmare a punctelor de vedere solicitate Autorității de Supraveghere de către asociațiile de proprietari cu privire la prelucrările de date pe care le efectuează sau intenționează să le pună în practică, a rezultat că scopurile în care aceste entități colectează și prelucrează datele personale vizează, în principal, următoarele activități:

  • instalarea unor sisteme de supraveghere video
  • calcularea cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari și afișarea cuantumurilor la avizierul scării de bloc
  • înregistrarea datelor personale în cartea de imobil
  • afișarea datelor de contact ale președintelui asociației de proprietari, administratorului, membrilor comitetului executiv și ale membrilor comisiei de cenzori.